ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Голям извор

Документи

Прикачени документи

правилник училище 2021-2022 актуализиран
УУП -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клас 2021-2022
програма равни възможности 2021-2022
форми на обучение 2021-2022
програма ранно напускане 2021/2022
план МО
план квалификация
мерки за повишаване качеството 2021-2022
план МО 2021-2022
план квалификационна дейност 2021-2022
план стр. 2021-2025
план стратегия 2021-2025
стратегие 2021-2025
етичен кодекс 2021-2022
ПВТР 2021-2022
годишен план 2021-2022
план програма БДП.pdf
график консултации втори срок 2020/2021
график 2-ри ЧК втори срок 2020/2021
график дежурства 2- ри срок 2020/2021
график класни и контролни работи втори срок
ПЛАН УКБППМН
ПВТР 2020-2021
план тероризъм
ЗАПОВЕД КООРДИНАТОР ОБЩА ПОДКРЕПА
ЗАПОВЕД КЛАСНО РЪКОВОДСТВО 2020-2021
ГРАФИК КОНТРОЛНИ ПРОГИМН. ЕТАП ПЪРВИ СРОК 2020-2021
ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПЪРВИ СРОК НАЧ. ЕТАП 2020-2021
ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ ПЪРВИ СРОК 2020-2021
ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПЪРВИ СРОК 2020 - 2021
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2020-2021
ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ПЪРВИ СРОК 2020-2021
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК НА 2020-2021
ГРАФИК ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА 2020-2021
ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ ОТПАДАНЕ
ПРОГРАМА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ПЛАН НА МО 2020-2021
ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2020-2021
ПЛАН СТРАТЕГИЯ 2020
ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2020-2021
МЕРКИ COVID 19
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020-2021
форми на обучение 2020-2021
годишен план 2020-2021
УУП 7 КЛАС
УУП 6 КЛАС
УУП 5 КЛАС
УУП 4 КЛАС
УУП 3 КЛАС
УУП 2 КЛАС
УУП 1 КЛАС