ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Голям извор

Документи

Прикачени документи

УУП 7 клас 2023-2024
УУП 6 клас 2023-2024
УУП 5 клас 2023-2024
УУП 4 клас 2023-2024
УУП 3 клас 2023-2024
УУП 2 клас 2023-2024
УУП 1 клас 2023-2024
график 2-ри ЧК
график контролни работи прогимназиален етап 2-ри срок
график контролни работи начален етап 2-ри срок
график класни работи 2-ри срок
график дежурства 2- срок
график консултации 2- срок
вътрешни правила квалификация 2022-2023
УУП 7 клас
УУП 6 клас
УУП 5 клас
УУП 4 клас
УУП 3 клас
УУП 2 клас
УУП 1 клас
контролна дейност 2022-2023
седмично разписание 1 срок на 2022-2023
етичен кодекс 2022-2023
мерки за повишаване на качеството 2022-2023
график консултации 2022-2023
график класни работи 2022-2023
график консултации 2022-2023
график втори час на класа 2022-2023
програма подкрепа 2022-2023
план МО 2022-2023
годишен план квалификация 2022-2023
стратегия 2022-2023
План стратегия 2022-2023
ПДУ 2022-2023
годишен план 2022-2023
правилник училище 2021-2022 актуализиран
форми на обучение 2021-2022