ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Голям извор

Документи

Прикачени документи

Заповед СФО м. септември
заповед СФО промяна
график СФО м. юни
Заповед СФО м. юни
Заповед СФО м. юни
седмично разписание 5-7 клас
седмично разписание 1-4 клас
график конс. уч. предмети
график консулт. родители
график контролни 5-7 клас
график контролни работи 1-4 клас
график кл. работи
форми на обучение
правилник училище
план за контролната дейност-директор.pdf
организация на учебния ден.pdf
организация на учебния ден.pdf
мерки за повишаване качеството.pdf
лекторски.pdf
координатор обща подкрепа.pdf
координатор обща подкрепа.pdf
заповед лични данни.pdf
заповед контролни и класни.pdf
заповед консултации.pdf
ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2019-2020.pdf
бюджет 2019.pdf
UUP 2019-2020.pdf
propusk.pdf
propusk.pdf
Programa_prevencia_-otpadane_-2019.pdf
Programa_prevencia_-otpadane_-2019.pdf
pravila -za-dareniq (1).pdf
pravila inventarizacia.pdf
училищен екип за превенция.pdf
UUP 2019-2020.pdf
GODISHEN_PLAN_za_2019_20202.pdf
стратегия
училищни учебни планова
Етичен кодекс
Програма предоставяне равни възможности
Програма превенция ранно напускане
План квалификация
организация на учебния ден
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план