ОУ "Васил Левски"

Основно училище в село Голям извор

Основно училище“ Васил Левски“ с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Седмичен график на часовете за периода 18.05.2020 година – до края на учебната година

Начален етап I – IV клас

Кл

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

първи

09.00 – 09.20

музика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Технологии и предпр.

Околен свят

09.30 – 09.50

български език и литература

български език и литература

български език и литература

български език и литература

Математика - ИУЧ

10.00 – 10.20

български език и литература

български език и литература ИУЧ

Бълг. език и литература

български език и литература

Бълг. Език и литература-ИУЧ

10.30 – 10.50

математика

музика

математика

математика

Физ.възпитание и спорт

11.00 – 11.20

 Изобразително изкуство

математика

 

 

 

Втори

09.00 – 09.20

Физ. възпитание и спорт

музика

Английски език

български език и литература

Физическо възпитание и спорт

09.30 – 09.50

Български език и литература

български език и литература

български език и литература

български език и литература

Бълг. език и литература – ИУЧ

10.00 – 10.20

български език и литература

Бълг. Език и литература – ИУЧ

български език и литература

Математика

Математика – ИУЧ

10.30 – 10.50

Английски език

Математика

математика

Околен свят

Музика

11.00 – 11.20

 

 

Технологии и предпр.

Изобразително изкуство

  Изобразително изкуство 

трети

09.00 – 09.20

Физич. възпитание и спорт

Физич. възпитание и спорт

Човекът и природата

Технологии и предпр.

Човекът и обществото

09.30 – 09.50

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

Бълг.език и литература

Бълг. език и литература

Математика - ИУЧ

10.00 – 10.20

Бълг. език и литература

Човекът и обществото

български език и литература

Бълг. език и литература

Бълг.език и литература- ИУЧ

10.30 – 10.50

математика

музика

Изобразително изкуство

математика

Физич.възпитание и спорт

11.00 – 11.20

Изобразително изкуство

математика

Английски език

английски език

 

11.30 – 11.50

Компютърно моделиране

Английски език

 

 

 

четвърти

09.00 – 09.20

Физ. възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Английски език

български език и литература

Физическо възпитание и спорт

09.30 – 09.50

Български език и литература

български език и литература

български език и литература

български език и литература

Бълг. език и литература – ИУЧ

10.00 – 10.20

български език и литература

Човекът и природата

български език и литература

Математика

Математика – ИУЧ

10.30 – 10.50

Английски език

математика

математика

Човекът и природата

Музика

11.00 – 11.20

математика

Човекът и обществото

Технологии и предпр.

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

11.30 – 11.50

 

 

Компютърно моделиране

Английски език

 

12.00 – 12.20

 

 

 

 

 

 

 

Прогимназиален етап V – VII клас

Кл.

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

пети

09.00 - 09.30

английски език

човекът и природата

Математика - ИУЧ

човекът и природата

Бълг.език и литература

09.40 - 10.10

информационни технологии

математика

Физ. възпитание и спорт

Физ. възпитание и спорт

музика

10.20 - 10.40

математика

физическо възпитание и спорт

Бълг. език и литература

изобразително изкуство

математика

10.50 - 11.30

история и цивилизация

история и цивилизация

Бълг.език и литература

изобразително изкуство

английски език

11.40 - 12.10

български език и литература

бълг. език и литература - ИУЧ

Технол. и предприем.

математика

география и икономика

12.20 – 12.50

музика

английски език

човекът и природата

български език и литература

Технол. и предприем.

шести

09.00 - 09.30

български език и литература

математика

Бълг.език и литература

човекът и природата

човекът и природата

09.40 - 10.10

музика

история и цивилизация

Бълг. език и литература

английски език

математика -ИУЧ

10.20 - 10.40

информационни технологии

география и икономика

математика

математика

английски език

10.50 - 11.30

математика

Бълг. език и литература - ИУЧ

английски език

български език и литература

Бълг.и език и литература

11.40 - 12.10

история и цивилизация

технологии и предприемачество

човекът и природата

музика

изобразително изкуство

12.20 – 12.50

Физ. възпитание и спорт

физическо възпитание и спорт

Техноло. и предприем.

Физ. възпитание и спорт

изобразително изкуство

седми

09.00 - 09.30

Биол. и здравно образование

Информ. технологии - ИУЧ

Биол. и здравно обр.

математика

математика

09.40 - 10.10

математика

английски език

Информ. технологии

география и икономика

английски език

10.20 - 10.40

български език и литература

химия и ООС

история и цивилизация

български език и литература

география и икономика

10.50 - 11.30

музика

математика

математика-ИУЧ

Фи. възпитание и спорт

Техноло. и предприем.

11.40 - 12.10

физика и астрономия

физическо възпитание и спорт

музика

английски език

Бълг. език и литература

12.20 – 12.50

история и цивилизация

Бълг. език и литература -ИУЧ

Бълг. език и литература

химия и ООС

Бълг. език и литература

13.00 – 13.30

 

 

 

изобразително изкуство

 

 

 

               

 

Актуални новини
Обществен съвет - ООУ Васил Левски - Голям извор
документи - ООУ Васил Левски - Голям извор
Бюджет - ООУ Васил Левски - Голям извор