ОУ "Васил Левски"

Основно училище в село Голям извор

Основно училище“ Васил Левски“ с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Седмичен график на часовете за провеждане на дистанционно обучение с учениците от І- ІV клас

За периода 30.03.2020 година -03.04.2020 година

Клас

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

първи

9.00-9.20

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

9.30-9.50

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

10.00-10.20

Математика

Околен свят

Математика

Математика

Математика

10.30-10.50

Изобразително изк.

 

 

 

 

Втори

9.00-9.20

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

9.30-9.50

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

10.00-10.20

Математика

Математика

Околен свят

Математика

Математика

10.30-10.50

 

 

Английски език

Изобразително изк.

 

трети

9.00-9.20

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

9.30-9.50

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

10.00-10.20

Математика

Човекът и обществото

Математика

Математика

Математика

10.30-10.50

Изобразително изк.

Английски език

 

Човекът и обществото

Английски език

четвърти

9.00-9.20

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

БЕЛ- лит. обучение

9.30-9.50

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

БЕЛ- езиково обучение

10.00-10.20

Математика

Математика

Човекът и природата

Математика

Математика

10.30-10.50

Човекът и природата

Английски език

Английски език

Човекът и обществото

Изобразително изк.

 

 

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА  УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС ЗА ПЕРИОДА 30.03.2020-03.04.2020 г.

Клас

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

пети

9.00 – 9,30

английски език

човекът и природата

човекът и природата

човекът и природата

български език и литература

9,40 – 10,10

история и цивилизация

история и цивилизация

български език и литература

български език и литература

ИТ

10.20 – 10,50

български език и литература

български език и литература

математика

математика

математика-ИУЧ

11.00 – 11,30

математика

математика

английски език

английски език

география и икономика

11.40 – 12,10

 

 

 

изобразително изкуство

 

шести

9.00 – 9,30

български език и литература

човекът и природата

български език и литература

английски език

английски език

9,40 – 10,10

математика

математика

математика

математика

математика -ИУЧ

10.20 – 10,50

човекът и природата

история и цивилизация

човекът и природата

български език и литература

български език и литература

11.00 – 11,30

история и цивилизация

български език и литература

ИТ

география и икономика

изобразително изкуство

11.40 – 12,10

английски език

 

 

 

 

седми

9.00 – 9,30

биология и здравно образование

математика

биология и здравно образование

математика

математика-ИУЧ

9,40 – 10,10

химия и ООС

английски език

география и икономика

история и цивилизация

английски език

10.20 – 10,50

математика

български език и литература

български език и литература

химия и ООС

география и икономика

11.00 – 11,30

български език и литература

история и цивилизация

математика

български език и литература

физика и астрономия

11.40 – 12,10

ИТ

 

изобразително изкуство

 

български език и литература

 

Актуални новини
Обществен съвет - ООУ Васил Левски - Голям извор
документи - ООУ Васил Левски - Голям извор
Бюджет - ООУ Васил Левски - Голям извор