ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Голям извор
Достъп до информация